วันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ประมวลภาพบรรยากาศพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนสร้างกุฏิมหาบูรพาจารย์ ๒๖ ก.พ. ๕๖


  
นายทูล  หงษ์อินทร์ โยมพ่อของท่าน มหารัตนะ มอบของที่ระลึก แก่ อาจารย์ เอกจิตรา  ชูสกุลชาติ  อดีต ผอ. โรงเรียนสตรีวิทยา ซึ่งเป็นผู้ชักชวน ดร. จำนงค์ แจ่มจันทรวงษ์ มาทอดผ้าป่าในครั้งนี้
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น